Leśniów

Leśniów – Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin
dodatkowy tytuł: Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw

Leśniów jest jedynym miejscem kultu religijnego na świecie, które nosi nazwę Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. W latach 2006-2007 zrodziła się w sanktuarium praktyka błogosławieństw rodzinnych. Wówczas świątyni nadano dodatkowy tytuł: Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Charakterystyczną cechą tych błogosławieństw jest ich różnorodność. To prawie 40 różnych błogosławieństw, udzielanych w 80 dni w ciągu roku. Najbardziej popularne są błogosławieństwa: w I niedzielę miesiąca małżonków odnawiających przysięgę małżeńską, w II dzieci; w III rodzin, w IV kobiet brzemiennych, a w V niedzielę wszystkich obecnych w świątyni.
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin położone jest w malowniczym zakątku Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w odległości ok.35 kilometrów od Częstochowy, na przedmieściach miasteczka Żarki. Jego opiekunami, od ponad 300 lat są Paulini. Sercem leśniowskiej świątyni jest 70 – centymetrowa lipowa figurka Najświętszej Maryi Panny, pochodząca z XIV wieku. Historia powstania sanktuarium ma swój początek w 1382 r. i związana jest z piękną legendą. Według legendy piastowski książę Władysław Opolczyk, powracając z Rusi na Śląsk wiózł do Częstochowy obraz Czarnej Madonny. Na miejsce odpoczynku wybrał polanę na terenie dzisiejszego Leśniowa. Tego roku lato było tak upalne, że wyschły wszystkie okoliczne źródła. Spragnieni i wyczerpani wędrowcy po bezskutecznym poszukiwaniu wody, zaczęli modlić się za wstawiennictwem Maryi. I stało się… Wytrysnęło obfite źródło dając początek potokowi, który przyniósł orzeźwienie spragnionym rycerzom…
Książę Władysław pojechał dalej, ale w dowód wdzięczności pozostawił przy źródle wyciosaną z drewna kapliczkę, a w niej najcenniejszy dar, figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Maryja odziana w różową sukienkę i niebieski płaszcz, z odcieniami srebrnego, niesie na swym prawym ramieniu Dzieciątko Jezus. Maleńki Syn Boga unosi swą rączkę w geście błogosławieństwa. Postać Madonny zdaje się lekko pochylać pod ciężarem Jezusa. Pomimo tego, na Jej obliczu jaśnieje delikatny uśmiech.
Stan zachowania figury z punktu widzenia konserwatorskiego jest bardzo dobry. W XIX wieku została przemalowana w technice olejnej. Została wtedy usunięta pierwotna polichromia. Zachowane z tyłu figury resztki złoceń świadczą, że szaty Madonny były prawdopodobnie złocone. Zdaniem historyków sztuki figurka Matki Boskiej Leśniowskiej należy w ikonografii do tzw. stylu Pięknych Madonn. Styl ten charakteryzuje się idealizowanym realizmem i przejawia się w doskonałym odwzorowaniu ludzkiego ciała, i wyeksponowaniu treści emocjonalnych. Figura leśniowskiej Madonny pierwotnie umieszczona była w drewnianej kapliczce koło źródła. Wzrost kultu maryjnego na ziemi leśniowskiej przyczynił się do przeniesienia figurki do murowanego kościoła. Obecnie figura umieszczona jest w późnobarokowym ołtarzu.

Doniosłym wydarzeniem w historii Sanktuarium była koronacja Figury Matki Bożej w 1967 roku., której dokonali ks. kard. Stefan Wyszyński – Prymas Polski oraz ks. kard. Karol Wojtyła – dziś już św. Jan Paweł II. Korony pochodziły z 1746 roku. Wykonano je na zlecenie ówczesnego przeora o. N. Raciborskiego przez złotnika Jana Szabelskiego. Oficjalna koronacja Cudownej Figury Matki Bożej dokonała się na podstawie dokumentu kapituły watykańskiej 13 sierpnia 1967 r., przy udziale ok. 30 tyś. wiernych. Było to wydarzenie niezwykle ważne dla mieszkańców, którzy od początku składali tu wota, aby podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski.
Niestety 2 grudnia 2010 r. korony Matki Bożej zostały skradzione. Wydarzenie to poruszyło wszystkich. Metropolita częstochowski – ks. abp Stanisław Nowak – odwiedził Sanktuarium tuż po świętokradzkiej kradzieży i zachęcił ojców paulinów i wiernych do ekspiacji modlitewnej oraz do przygotowania w lipcu rekoronacji Figury.
Nowe korony, wykonane z ofiar złożonych przez czcicieli Matki Bożej i przybywających do Sanktuarium pielgrzymów, zostały pobłogosławione przez papieża Benedykta XVI 22 czerwca 2011 r. podczas audiencji generalnej w Watykanie. W geście tym zawarte zostało błogosławieństwo dla wszystkich odwiedzających i modlących się w Sanktuarium.
Otwartość i hojność pielgrzymów, którzy składali obrączki, biżuterię oraz ofiary pieniężne była ogromna. Generał Zakonu Paulinów – o. Izydor Matuszewski – ofiarował perłowy różaniec Jana Pawła II, który włączono w nowe korony Matki Bożej.

Uroczystość rekoronacji Cudownej Figury obyła się 2 lipca 2011 r. Aktu rekoronacji dokonał metropolita częstochowski ks. abp Stanisław Nowak, w asyście biskupów pomocniczych: ks. bp. Jana Wątroby i ks. bp. Antoniego Długosza. Dla wielu osób wydarzenie to było niezwykłym przeżyciem, zwłaszcza dla tych, którzy po raz drugi uczestniczyli w koronacji Figury Matki Bożej Leśniowskiej. Ksiądz Arcybiskup w swej homilii przypomniał nam wszystkim, że koronacja jest uwielbieniem Boga w Trójcy Jedynego.Kult Leśniowskiej Patronki Rodzin wciąż rośnie, a miłość ku Niej gromadzi coraz więcej wiernych pragnących poznać Jej Matczyne Oblicze.

źródło: http://www.lesniow.pl/sanktuarium/figura/#more-332

oraz źródło: http://ekai.pl/sanktuaria/czestochowska/x34480/sanktuarium-matki-bozej-lesniowskiej-patronki-rodzin/

adres: ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki, diecezja częstochowska; Kontakt: tel.: 34/314 80 22, sekretariat tel/fax: 34/316 10 72, e-mail: lesniow@wp.pl, http: www.lesniow.pl; Kustosz Sanktuarium i przełożony klasztoru: przeor O. Jerzy Kielech.
Paulini przybyli do Leśniowa w 1706 roku. Ich posługa trwała do roku 1864, kiedy to z rozkazu cara Aleksandra II nastąpiła kasata Zakonu. Powrócili dopiero w 1936 roku. Od 1937 roku klasztor w Leśniowie jest domem nowicjackim zakonu.
Uroczystości
Główna uroczystość Matki Bożej Leśniowskiej – 2 lipca i w niedzielę po 2 lipca o godz. 11.00
Uroczystości Nowicjackie:
Obłóczyny – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Pierwsza profesja zakonna – Święto Narodzenia NMP

Szczególnie ważne
W 2007 r. za przyczyną Maryi z Leśniowa, doszło do spektakularnego cudu uzdrowienia chorego na sepsę chłopca. Jako dziękczynienie za ten dar, powstało pierwsze od kilkuset lat oratorium maryjne „Siedem Pieśni Marii”. Tekst napisał Zbigniew Książek, a muzykę skomponował Bartłomiej Gliniak. Na kanwie tego wydarzenia powstał film dokumentalny „Cud”, zrealizowany przez TVP Kraków oraz Sanktuarium w Leśniowie.

Ostatnio została podjęta w Leśniowie inicjatywa budowy Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej sanktuarium www.lesniow.pl.
Aby wspomóc budowę Centrum Pomocy Rodzinie powstała w Leśniowie oryginalna gama produktów.
Jest to 8 rodzajów czekolady, krówki , kruche ciasteczka, bakalie w czekoladzie, produkty mięsne w słoikach. Całkowity dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na budowę Centrum.