Krzeszów

Wioska na szlaku cysterskim na Dolnym Śląsku koło Kamiennej Góry.