Bajerze

Bajerze (Baierse) to wieś w województwie kujawsko-pomorskim, powiat chełmiński, gmina Kijewo Królewskie.
Leży 14 km na południe od stolicy powiatu – Chełmna. Miejscowość w 2009 r. uroczyście obchodziła 600-lecie istnienia.
Wieś od 1523 r. w posiadaniu Bajerskich, wzmiankowana w 1789 r. jako folwark i dwór z karczmą, należące do majątku Bolumin.
Z tej wsi wywodzi się rycerz Mikołaj z Bajerza, nazywany Mikołajem Bajerskim, który był aktywnym członkiem Związku Pruskiego w połowie XV w. W trakcie wojny trzynastoletniej z krzyżakami Mikołaj został mianowany przez Kazimierza Jagiellończyka starostą w Radzyniu Chełmińskim.
W 1456 r. dowodził obroną radzyńskiego zamku, w którym schroniło się wiele rodzin chełmińskiego rycerstwa pragnących dochować wierności polskiemu królowi.
W latach 70. XIX wieku w Bajerzu zbudowano pałac otoczony starszym o 50 lat parkiem krajobrazowym o pow. 3,4 ha. Stary drzewostan reprezentują popularne parkowe gatunki: jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, lipy, buki i wiązy. Rośnie tu też wiele okazów o rozmiarach zbliżonych do pomnikowych.
Pałac jest murowany o bogatej bryle składającej się z kilku członów od jedno- do trójkondygnacyjnych, podpiwniczonych, przykrytych czterospadowymi dachami.
Pierwszym właścicielem pałacu był Ernst Antal. W okresie międzywojennym (1921-1939 r.) właścicielem był Henryk Hoffman, członek wolnomularstwa.
W 1945 r. pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa Polskiego. Podczas wyzwalania uległ poważnej dewastacji.
Po wojnie w pałacu mieściła się szkoła dla dziewcząt, potem szkoła rolnicza, a następnie Spółdzielnia Kółek Rolniczych.
W 1992 r. władze gminy podarowały obiekt Towarzystwu Apostolskich Pomocnic. W 1997 r., po beatyfikacji cygańskiego męczennika Zefiryna Giméneza Malla (żył w latach 1861- 1936), nazwę zmieniono na Towarzystwo Błogosławionego Zefiryna. Jego imię nosi urządzony w pałacu Dom Rekolekcyjny. Jest tu też kaplica pw. Chrystusa Króla. Pieczę nad pałacem sprawuje ks. Wiktor Edward Wesołek, który w przeszłości pełnił funkcję krajowego duszpasterza Romów.
Dziś ks. Wesołek należy do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X nazywanego potocznie Lefebrystami. Bractwo założył w 1969 r. arcybiskup Marcele Lefebvre. W pałacu znajduje się obecnie Dom Rekolekcyjny dla rekolekcji zamkniętych.

– Najlepszy dojazd zapewnia droga krajowa nr 1. Jadąc z Torunia, skręcamy w Żyglądzie w lewo. Jadąc z Chełmna, czyli z przeciwnego kierunku, skręcamy w prawo.
– Sieć dróg lokalnych zapewnia połączenie z Kijewem Królewskim, Chełmnem i Unisławiem.
– Pałac w Bajerzu (Dom Rekolekcyjny i kaplica Chrystusa Króla) znajduje się pod numerem 36, tel. 56 686 72 71 lub 608 232 673. W sprawie rekolekcji można kontaktować się poprzez adres mailowy info@piusx.org.pl