Klimontów

Klimontów – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, na Wyżynie Sandomierskiej, około 30 km na zachód od Sandomierza. Siedziba gminy Klimontów. W latach 1604-1870 miasto.

Zabytki w Klimontowie
Najpiękniejsze zabytki Klimontów zawdzięcza Janowi Zbigniewowi Ossolińskiemu i jego synowi Jerzemu Ossolińskiemu.
Barokowa kolegiata św. Józefa (1643-1772), fundacji Jerzego Ossolińskiego, zaprojektowana przez Wawrzyńca Senesa, o dwuwieżowej fasadzie, z nawą na planie elipsy nakrytą kopułą (jedna z wybitniejszych XVII-wiecznych budowli w Polsce)
Kościół św. Jacka (1617-1620) i klasztor dominikanów 1620-1623 fundacji Jana Zbigniewa Ossolińskiego, późniejsze przebudowy barokowe
Neoklasycystyczna synagoga z 1851 r.
Cmentarz rzymskokatolicki w Klimontowie z 1843 roku.

Osoby związane z Klimontowem
– Jan Zbigniew Ossoliński herbu Topór (ur. 3 września 1555, zm. 3 października 1623) – wojewoda podlaski, sandomierski, poseł, marszałek sejmu w roku 1601, senator, wojewoda podlaski od 1605, wojewoda sandomierski. Założyciel miasta Klimontów. Fundator klasztoru dominikańskiego w Klimontowie.

– Jerzy Ossoliński herbu Topór (ur. 15 grudnia 1595 w Sandomierzu, zm. 9 sierpnia 1650 w Warszawie) – dyplomata, podstoli wielki koronny, marszałek sejmu, starosta bydgoski, podskarbi nadworny koronny, wojewoda sandomierski, podkanclerzy koronny, kanclerz wielki koronny. Fundator kolegiaty w Klimontowie.

– Ignacy Hilary Ledóchowski herbu Szaława (właśc. Ignacy Hilary Halka-Ledóchowski) (ur. 13 stycznia 1789 w Krupie k. Łucka, zm. 29 marca 1870 w Klimontowie) – generał brygady, syn Antoniego i Julii z Ostrowskich, właściciel dóbr Ossolińskich, rezydent klasztoru Dominikanów 1855-1870 roku i tam pochowany.

– Jakub Zysman (ur. w lutym 1861, zm. 24 kwietnia 1926) – polski lekarz, społecznik. Mieszkaniec Klimontowa od 1891 roku. Pochowany na miejscowym cmentarzu. Pierwowzór doktora Judyma z powieści Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego.

– Bruno Jasieński (właśc. Wiktor Zysman) (ur. 17 lipca 1901 w Klimontowie, zm. 17 września 1938 w więzieniu w Moskwie – syn doktora Jakuba Zysmana, polski poeta, współtwórca polskiego futuryzmu, działacz międzynarodowego ruchu komunistycznego, twórca teatru amatorskiego w Klimontowie w 1919 roku. Od 2002 roku każdego lata w Klimontowie odbywa się poświęcony pisarzowi festiwal Brunonalia.

– Tadeusz Szeląg urodzony w Klimontowie – komendant Obwodu Sandomierz, zastępca komendanta Okręgu Lublin oraz Okręgu Warszawa Województwo, p.o. komendanta Okręgu Warszawa Województwo (Batalionów Chłopskich). Uczestnik powstania warszawskiego.

– Zdzisław Goszczyński 1897-1940, urodzony w Janowicach, legionista, kapitan w stanie spoczynku piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej w 1940.

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimont%C3%B3w_%28powiat_sandomierski%29

Dokładniejszą historię Klimontowa możesz przeczytać na stronie gminy: Jest to fragment książki autorstwa Eugeniusza Nebelskiego pt. „W dobrach Ossolińskich”.
http://klimontow.pl/historia/72-historia-klimontowa.html