Krupe

Krupe – wieś w województwie lubelskim, powiecie krasnostawskim, gminie Krasnystaw. Położona jest ok.10 km na wschód od Krasnegostawu, przy drodze na Chełm i w odległości od niego ok. 20 km. W okolicy są rozlewiska prawego dopływu rzeki Wieprz z dużym jeziorem obok ruin szlacheckiego zamku bastejowego.

Ruiny zamku prześwitują wśród drzew porastających teren i są widoczne z drogi 812 biegnącej w kierunku Chełma. Zamek leży na Szlaku Arian gdyż budowniczym tej wspaniałej renesansowej rezydencji szlacheckiej był arianin, podkomorzy chełmski, starosta surażski Paweł Orzechowski herbu Rogala. Rodzina Orzechowskich kupiła istniejący wcześniej zamek pod koniec XVI wieku. Około 100 lat wcześniej w tym miejscu szlachcic Jerzy Krupski (Krupa) herbu Korczak założył niewielki zamek obronny. Opis budowli nie zachował się ale zachował się przekaz, że szlachectwo otrzymał Jerzy Krupa za uratowanie życia przyszłego króla Polski Jana Olbrachta w bitwie pod Koszycami w 1491 roku.

Pierwszy zapis w dokumentach o zamku pochodzi z 1523 roku.  Kolejnym właścicielem zamku po rodzie Krupskich był banita, wróg hetmana Jana Zamoyskiego Samuel Zborowski herbu Jastrzębiec (hetman kozacki, kalwinista) i jego potomkowie – rodzina Gnoińskich. Rozbudował on istniejący zamek obronny Krupskich – według legend aby drażnić hetmana i kanclerza koronnego Jana Zamoyskiego, właściciela nieodległych dóbr. To od nich zamek zakupił w II połowie XVI wieku Paweł Orzechowski (bliski współpracownik Jana Zamoyskiego) i zamienił we wspaniałą budowlę, której ruiny możemy oglądać.

Wszystkie zdjęcia w galerii pochodzą z 2010 roku. Aktualnie w sierpniu 2014 roku odbyły się 3 spotkania konsultacyjne:
Gmina Krasnystaw informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” finansowanego w ramach środków Mechanizmu Norweskiego odbędą się trzy spotkania konsultacyjne w oparciu o metodę planning for real.
Konsultacje mają na celu uzyskanie jak największej liczby opinii uzyskanych od mieszkańców Gminy Krasnystaw, organizacji społecznych (NGO) oraz wszystkich osób, które są zainteresowane realizacją tej inwestycji.
Zapraszamy na cykl  spotkań, które odbędą się :
1 termin  05 sierpnia 2014r. godz. 12  siedziba Urzędu Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4  sala 203 II p.
2 termin  12 sierpnia 2014r. godz. 17  w Krupem  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Krupe 63
3 termin  19 sierpnia 2014r. godz. 17  w Krupem  budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Krupe 63
Konsultacje społeczne będą prowadzone przez Pana Artura Tomczyka – specjalistę w zakresie opracowywania strategii, wizji, dokumentów planistycznych z wykorzystaniem makiety poglądowej ruin zamku w Krupem.

Rysunek zamku w Krupem zamieścił w swym albumie – Adam Lerue. Album wydano w latach 1857–1860 w Zakładzie Litograficznym Adolfa Pecqa i S-ki w Warszawie.
Drzeworyt autorstwa Jana Styfi Zamku w Krupem zamieścił w roku 1863 Tygodnik Ilustrowany

na podstawie: http://zamki.res.pl/krupe.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krupe
http://www.ofszlaksobieskiego.pl/index.php/pl/konsultacje-spoleczne/gmina-krasnystaw
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351032&page=13 i post Zamczysko w Krupem