Św. Maksymilian Maria Kolbe

sw_Maksymilian_Maria_KolbeNajwiększy polski święty XX wieku urodził się w roku 1894 w Zduńskiej Woli i na chrzcie świętym otrzymał imię Rajmund. Rodzice jego przenieśli się do Pabianic gdzie przyszły święty usłyszał pierwsze wezwanie do poświęcenia się Bogu. Pod zaborem rosyjskim był zakaz przyjmowania nowicjuszy do zakonów, dlatego aby wstąpić do franciszkanów młody Rajmund razem z bratem musieli wyjechać do Lwowa. W roku 1911 Kolbe złożył śluby czasowe, a 1 listopada 1914 śluby wieczyste.
W roku 1912 Maksymilian Kolbe został wysłany na studia do Rzymu i uczył się na Uniwersytecie Papieskim „Gregorianum”. Studia zakończył zdobywając doktorat z filozofii i teologii. Przyszły święty posiadał również wybitne uzdolnienia matematyczno-fizyczne, których owocem było złożenie w urzędzie patentowym szkicu „Eteroplanu” czyli aparatu umożliwiającego podróże w kosmosie. Był to rok 1915 a według dzisiejszego stanu wiedzy zasady jego działania jak i przewidywane trudności są poprawne i zgodne z tymi, jakie dzisiaj występują.
W roku 1917 Maksymilian przebywał w Rzymie. Był to szczególny rok, rok objawień Maryi w Fatimie. Był to również rok, w którym światowa masoneria obchodziła swoje 200-lecie istnienia. Obchody odbywały się również w Rzymie. Święty Maksymilian będąc świadkiem tych wydarzeń, które opisywał słowami:, „gdy masoneria w Rzymie coraz śmielej występowała – wywiesiła swój sztandar przed oknami Watykanu, na sztandarze czarnym giordanobrunistów umieściła św. Michała Archanioła pod nogami Lucyfera i w ulotkach głośno występowała przeciwko Ojcu Św.”, powziął myśl założenia stowarzyszenia do walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. Takie są okoliczności powstania w dniu 16 października 1917 roku Rycerstwa Niepokalanej.
Celem założonego stowarzyszenia było staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd. a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Święty wielokrotnie powtarzał: „W Tobie jednej, o Maryjo, bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich”. Pisał również: „Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże”.
Św. Maksymilian określił następujące warunki przynależności do Rycerstwa Niepokalanej:

– oddać się całkowicie Maryi, jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach,
– wpisać się do księgi milicyjnej,
– nosić cudowny medalik.
oraz podał środki służące realizacji postawionych celów:
– o ile możności, raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z następującym aktem strzelistym: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”.
– wszystkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim zaś poleca się rozpowszechniać cudowny medalik.

W 1918 roku św. Maksymilian przyjął świecenia kapłańskie a w następnym powrócił do Polski. W roku 1922 rozpoczął wydawanie Rycerza Niepokalanej, miesięcznika przeznaczonego do realizacji celów Rycerstwa oraz do kontaktów z jego członkami. W 1927 roku na gruncie podarowanym przez księcia Druckiego-Lubeckiego rozpoczął budowę klasztoru, który nazwał Niepokalanowem na cześć Najświętszej Maryi Panny.
W latach 1931-35 ojciec Kolbe prowadził działalność misyjną w Japonii. Założył tam również Niepokalanów jak i wydawał po japońsku odpowiednik Rycerza Niepokalanej. Podobne ośrodki założył w Chinach i w Indiach. W 1939 roku klasztor w Niepokalanowie liczył 13 ojców, 18 kleryków, 527 braci profesów, 82 kandydatów i 122 uczniów małego seminarium. Był to największy w owych czasach klasztor na świecie i jeden z największych w dziejach kościoła.
Święty Maksymilian Kolbe w swoim działaniu wykorzystywał najnowsze zdobycze techniki i nowoczesne metody pracy. W 1931 roku nabył do drukarni pierwszą maszynę rotacyjną, która mogła odbijać 16 tysięcy egzemplarzy Rycerza Niepokalanej na dobę. Założył też Radio Niepokalanów, działające do dnia dzisiejszego. Do jednego z najbardziej znanych dzieł w Niepokalanowie należy Ochotnicza Straż Pożarna złożona z braci zakonnych. W klasztorze była zainstalowana radiostacja nadawcza o numerze SP3-RN. Do celów dystrybucji Rycerza Niepokalanej i innych wydawnictw, których nakład w 1939 roku osiągał 1 mln egzemplarzy, powstał pomysł budowy lotniska.Pomnik_sw._Maksymiliana_w_Niepokalanowie
Święty wielokrotnie podkreślał, że źródłem jego energii była Ta, której powierzył cały świat.
Tak dynamiczny rozwój i plany zostały zahamowane przez wybuch II wojny światowej.
W połowie lutego 1941 roku o. Kolbe został aresztowany i wywieziony do obozu w Oświęcimiu. Tam dobrowolnie zgłosił się do bunkra śmierci, aby uratować współwięźnia, ojca rodziny. Został uśmiercony zastrzykiem fenolu 14 sierpnia 1941 roku.
Aktu kanonizacji dokonano 10.10.1982 roku. Święty Maksymilian Maria Kolbe jest patronem wielu parafii w Polsce a Niepokalanów celem pielgrzymek. Z uwagi na swoje zaangażowanie i chęć użycia wszelkich środków (byle godziwych) w dziele zbawienia poprzez pośrednictwo Maryi, może być wzorem w dniu dzisiejszym. Aktywność i rozmach dzieł, zapał i gorliwość w służbie Bogu i Maryi mogą stać się bodźcem i wzorem dla nas.
Święty Maksymilian Maria Kolbe wskazał pośrednictwo Niepokalanej, jako drogę do Jej Syna, Jezusa Chrystusa.

 

PIERWOTNIE TEKST  ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W MIESIĘCZNIKU „MISERICORDIA” SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W PAŹDZIERNIKU 2012 ROKU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *