Monolatria w Kościele Katolickim

Chyba już można mówić o monolatrii w Kościele Katolickim, nauczanie odeszło od monoteizmu.

Monolatria (z gr. monos – „jedyny” + latreía – „służba bogu”) – oddawanie czci boskiej wyłącznie jednemu bóstwu, bez zwalczania i zaprzeczania istnienia bóstw czczonych przez innych. Jest to pośredni etap rozwoju religii między politeizmem a monoteizmem.

Monolatria

Feliks Koneczny trochę inaczej określał monolatrię:

Koneczny dużo miejsca poświęca monolatrii – w jego opinii żydzi wyznawali monolartię – wiarę w jednego Boga, ale Boga plemiennego, który jest Bogiem narodu żydowskiego i tylko im sprzyja. Rozważania dotyczą monoteizmu, politeizmu, różnego stopnia nasilenia monolatrii na przestrzeni dziejów. Braćmi nie są wszyscy ludzie a jedynie ci należący do narodu żydowskiego.

konsnard.wordpress.com/2011/02/19/feliks-koneczny-cywilizacja-zydowska/

Wyznawanie, że tylko przynależność do danej wspólnoty daje zbawienie jest coraz powszechniejsze. We współczesnych ruchach takie podejście jest często spotykane. Tylko w naszej wspólnocie jest Prawda, a wszyscy spoza naszej wspólnoty mają problem.

 1. polacy wierzą w jezusa i jego ojca boga-
  -ale bogowie pogańscy nie zniknęli przecież-
  -polacy przestali tylko w nich wierzyć-
  -gdzie zatem są i co robią dawni ,pogańscy bogowie?

  • Bóg może być tylko jeden. Jeśli mówimy o bogach w liczbie mnogiej to tym samym mówimy o kimś(o czym?) co jest przeciwne Bogu jedynemu. A dawne słowiańskie, pogańskie wierzenia odeszły w przeszłość gdyż poznając świat, rzeczy błędne odrzucamy i nie ma potrzeby do błędów powracać, nawet jeśli to były nasze własne błędy.

 2. Wszystkie religie i koncepcje filozoficzne wprowadzane przez założycieli religii lub „filozowów” mają zasadniczy mankament, taki że tych swoich „teorii” czy „religi” nie potwierdzają jakimkolwiek własnym czynem lub zjawiskiem, nie mówiąc już, że czego innego uczą, a sami postępują wbrew swemu nauczaniu. Znam tylko dwu filozofów, którzy jak nauczali tak postępowali; są to Zenon z Kitio na Cyprze z III/IIw. p.n.e. i Musoniusz nauczyciel Epikleta. N/t filozofów wypowiadali się dosadnie, Seneka, Tertulian, Tacyt, Sienkiewicz, Norwid i inni. Jedynym, który postępował i czynił, jak nauczał był tyko Jezus Chrystus, który swoje nauczanie potwierdzał cudami, uzdrowieniami, wskrzeszeniami zmarłych, a przypieczętował swą naukę swoim zmartwychwstaniem. Dlatego tylko wiara w Objawienie przez Chrystusa przekazane jest jedyną prawdziwą religią.

  • Było wielu mądrych ludzi, którzy żyli według tego co głosili. Przypieczętowywali nieraz to swoim życiem, jak chociażby Sokrates. Ale to jak żył Jezus przerasta oczywiście wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *