Varia

Fragmenty, zdania, myśli z lektur – warte zapisania, rozważenia.


 • Gdy zatrzymasz się nad czymś, przestajesz dążyć do wszystkiego.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Albowiem by dojść całkowicie do wszystkiego, musisz zaprzeć się siebie całkowicie we wszystkim.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • A gdy dojdziesz do posiadania wszystkiego, masz to posiadać nie pragnąc niczego.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Bo jeśli chcesz mieć coś we wszystkim, nie posiądziesz w Bogu twojego czystego skarbu.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • wiara nie jest poznaniem przychodzącym przez jakiś zmysł, lecz jest to przyzwolenie duszy na to, co wnika w nią przez słyszenie.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • kto chce dojść do zjednoczenia z Bogiem, nie powinien iść przez rozumowanie ani opierać się na smakowaniu, odczuwaniu czy wyobraźni – lecz ma wierzyć w istotę Boga, która nie podpada pod rozum, pożądanie, wyobraźnię ani pod żaden inny zmysł.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • odrzucenie własnego, ograniczonego sposobu postępowania jest dojściem do celu, jest dojściem do tego, co nie ma ograniczenia, to jest do Boga.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Droga zaś zjednoczenia [z Bogiem] opiera się na jednej niezbędnej rzeczy, to jest na umiejętności prawdziwego zaparcia się siebie tak co do zmysłów, jak i co do ducha, na cierpieniu dla Chrystusa i unicestwieniu się we wszystkim.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Bo kiedy w duszy rozmiłowanej zabraknie tego, co przyrodzone, natychmiast wlewa się w nią to, co boskie, sposobem tak naturalnym jak i nadprzyrodzonym, ponieważ prawa natury wykluczają próżnię.
  Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Gdzie nie panuje pożądanie i pożądliwość, tam nie ma zamieszania, lecz i pociecha Boża.
  Noc ciemna – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Wiara uczuciowa i wola niezależna od wyższej powagi – oto treść modernizmu.
  („Modernizm potępiony przez papieży”)
   
 • Jest faktem, że w niebie nie ma ekumenizmu!
  Abp Marcel Lefebvre
   
 • Istotą liberalizmu jest brak związku pomiędzy tezami a działaniami.
  Abp Marcel Lefebvre
   
 • Niechaj chwalą wszyscy Twoje miłosierdzie, ale niemniej zatwardziali w nieprawości pobłażania Twego niech się boją.
  Stanisław ze Skalbmierza
   
 • Gdy zostajemy wezwani przez Boga, to ociągamy się i gdybyśmy mogli, chętnie złożylibyśmy odwołanie, odkładali termin, wymawiali się, grali na zwłokę, aż w końcu po niewoli przychodzimy do Boga i chcemy aby nas obdarzył niebiańską koroną. Co dzień prosimy, aby przyszło Jego królestwo aby stała się Jego wola, a kiedy wreszcie ta wola dokonuje i zjawia się śmierć po to, by zrodziło się życie, by przybliżyło się niebo, przepełnia nas smutek i żal głęboki.
  Stanisław ze Skalbmierza
   
 • Wzdychanie bowiem jest objawem nadziei
  Pieśń duchowa – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Kto myśli co mu się podoba, ten będzie  czynił co mu się podoba. Liberalizm w płaszczyźnie intelektualnej to rozwiązłość w płaszczyźnie moralnej. Z nieporządku w umyśle rodzi się nieporządek w sercu i odwrotnie.
  Liberalizm jest grzechem – ks. dr Felix Sarda y Salvany
   
 • Zarażony liberalizmem katolik (…) zachowuje skarb swojej tolerancji i swojej miłości bliźniego dla zaprzysięgłych nieprzyjaciół Wiary(…). Dla najbardziej heroicznych obrońców Wiary ma on natomiast jedynie sarkazm i obelgę.
  Liberalizm jest grzechem – ks. dr Felix Sarda y Salvany
   
 • Chrystus cierpiący uczy nas, że nie po to żyjemy na świecie, żeby nas inni rozumieli i uznali, ale po to, żebyśmy uznali i rozumieli innych.
  Chrystus w cierpieniu i chwale – bp Tihamer Toth
   
 • Cierpienia, zła, choroby, śmierci nie stworzył Bóg, ale spowodował je człowiek, zakłócając ustanowiony przez Boga porządek moralny.
  Chrystus w cierpieniu i chwale – bp Tihamer Toth
   
 • Lęk i nadzieja nie powinny iść osobno – tym bardziej, że jeśli lękowi nie towarzyszy nadzieja, przestaje być lękiem, a staje się rozpaczą, podczas gdy nadzieja bez lęku staje się zarozumialstwem.
  Sztuka korzystania z własnych błędów według św. Franciszka Salezego – Joseph Tissot
   
 • W głębię tajemnic Bożej Mądrości dusza nie wejdzie inaczej, jak tylko przez uciski i cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne. I do tej wiedzy tajemnic Chrystusowych nie można dojść inaczej, jak tylko przez wiele cierpień.
  Pieśń duchowa – Św. Jan od Krzyża (Jan de Yepes)
   
 • Cierpienie jest probierzem cnoty.
  Wieczory nad Lemanem – ks. Marian Morawski SJ
   
 • Najpiękniejsze myśli są niczym bez uczynków.
  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – Dzieje duszy
   
 • Zgodnie z nauką katolicką wiara jest cnotą wynikającą z inteligencji człowieka – tak, jak miłość jest cnotą zrodzoną z jego woli.
  Jota unum
   
 • Rzeczy skończone nie zostały stworzone przez Boga dlatego, że są godne miłości, lecz są one godne miłości dlatego, że takimi je chciał je uczynić Bóg.
  Jota unum
   
 • Nic nie jest bowiem tak trudne do rozpoznia, jak różnica między inspiracją Ducha św. a własnymi dążeniami czy wyobrażeniami.
  Rekolekcje z Chrystusem – ks. Robert H. Benson
   
 • Według ładu ustanowionego przez Boga od wieków, nieuporządkowane serca samo dla siebie jest udręką i ciężką pokutą. Przyjaciele Boga doznają wprawdzie cierpień fizycznych, w ich sercach gości jednak pokój. Przyjaciele tego świata szukają cielesnych uciech, a znajdują smutek w sercu, duszy i umyśle.
  Księga Mądrości Przedwiecznej – Henryk Suzo
   
 • Zgubę moją spowodowały dobre intencje, którym nie towarzyszyły uczynki i dobre, ale nie spełnione przyrzeczenia. Boga odkładałem z dnia na dzień, aż wpadłem w noc śmierci.
  Księga Mądrości Przedwiecznej – Henryk Suzo