Życzenia Wielkanocne

Zmartwychwstały ukazuje się Matce, Rogier van der Weyden, ok. 1440

Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota
Rozerwała grobu pęta ręka święta. Alleluja!

Twój Adamie dług spłacony, okup ludzki dokończony;
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi. Alleluja!

Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie
Potem z Tobą królowanie. Alleluja, Alleluja!

Wielu łask Zmartwychwstałego Pana
życzą Grażyna i Rafał

Wielkanoc 2014