Nowy Różaniec

List apostolski Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae(RVM) proponuje osiem zmian w odmawianiu różańca (włączając w to nowe tajemnice) jako całościowy plan „ożywienia” różańca w całym Kościele. Podejście to w niepokojący sposób przypomina twierdzenie, podtrzymywane po dziś dzień, że nowa Msza wynikała z potrzeby „odnowienia” liturgii.

Po pierwsze, RVM proponuje, by odtąd ogłaszaniu każdej tajemnicy towarzyszyło „odczytanie odnośnego tekstu biblijnego, który, zależnie od okoliczności, może być krótszy albo dłuższy”.

Po drugie, „przy pewnych uroczystych okazjach wspólnotowych” (tj. publicznym odmawianiu różańca w parafiach) krótszy lub dłuższy tekst biblijny można „objaśnić krótkim komentarzem”.

RVM usprawiedliwia dodanie czytań biblijnych i komentarzy w następujący sposób: „Przyjęte w ten sposób, wchodzi ono w różańcową metodologię powtarzania, nie powodując znużenia, jakie wywoływałoby zwykłe powtarzanie informacji dobrze już przyswojonej. Nie chodzi bowiem o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu «mówić»”. Innymi słowy, tradycyjny różaniec powoduje znudzenie i nie pozwala Bogu „mówić”.

Po trzecie, „stosowne jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy, zanim rozpocznie się modlitwę ustną”.

Po czwarte, RVM zaprasza cały Kościół do przyjęcia zwyczaju występującego rzekomo w pewnych miejscach, polegającego na kładzenia akcentu na imię Jezus w każdym Zdrowaś Maryjo, „dodając do niego refren (tak zwane «dopowiedzenia») nawiązujący do rozważanej tajemnicy”. Nie sposób zgadnąć, czym miałby być ów refren, wyobraźmy sobie jednak skutek umieszczania w każdym Zdrowaś Maryjo nowych refrenów po imieniu Jezus, różnych dla każdej z 20 tajemnic nowego różańca.

Po piąte, RVM proponuje śpiewanie wszystkich Gloria podczas różańca, kiedy tylko jest on odmawiany publicznie, ponieważ: „Ważne jest, żeby «Chwała Ojcu», szczyt kontemplacji, zostało w różańcu dobrze uwydatnione”. Zauważmy, że w ten sposób Zdrowaś Maryjo, a więc i sama Matka Boża spychana jest w tym nabożeństwie na dalszy plan, podczas gdy właściwym celem różańca jest błaganie Maryi o szczególne łaski Boga, udzielane jedynie poprzez Jej wstawiennictwo, jako Pośredniczki wszelkich łask.

Szósta zmiana: RVM sugeruje, by pod koniec każdej dziesiątki różańca odmawiana była „modlitwa o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy”. Dokument sugeruje, że te nowe „krótkie modlitwy końcowe” dla każdej dziesiątki powinny powstać „w uzasadnionej różnorodności” i że „różaniec uzyskuje w ten sposób również rysy bardziej odpowiadające różnym tradycjom duchowym i różnym wspólnotom chrześcijańskim”.

 

W oparciu o: Krzysztof A. Ferrara; Nowy Różaniec

 

 

Przy odmawianiu różańca prywatnie, indywidualnie druga i piąta zmiana może być pominięta. Według tego listu odmawianie różańca ma wyglądać następująco: najpierw czytanie z Pisma św., potem moment milczenia przed każdym pierwszym Zdrowaś Maryjo rozpoczynającym kolejną dziesiątkę, następnie dopowiedzenie przy każdym imieniu Jezus, nawiązujące do rozważanej tajemnicy i na zakończenie każdej dziesiątki modlitwa o owoce rozważanej tajemnicy. Jak ma się odmawianie różańca przed ogłoszeniem tego listu? Skuteczność tradycyjnej formy różańca była potwierdzona wieloma cudami.

W liście apostolskim dotyczącym odmawiania różańca zabrakło odniesienia do modlitwy anioła z objawienia w Fatimie. Z tego można wnosić, że ta modlitwa nie jest zalecana w nowym sposobie odmawiania różańca św.

Przy tak rozbudowanych propozycjach jedna część różańca to nie będzie już pół godziny ale przeciągnie się do dwóch godzin. Zastosowanie tych zmian powoduje skomplikowanie prostej modlitwy. Kto spamięta wszystkie dopowiedzenia do imienia Jezus oraz końcowe modlitwy? Czy można je gdzieś znaleźć?

 1. Po co zmieniać, kiedy wszystko jest w porządku. Po co całe zamieszanie.
  Trzeba modlić się jak w różnych objawieniach prosiła Matka Boża, a nie wciąż
  coś nowego wymyślać i dodawać. I od nowa trzeba się uczyć. Mam 83 lata
  i wiem jak należy odmawiać Różaniec.

 2. Szanowni Państwo, mam pewną wątpliwość:
  1. tych dopowiedzeń „używam” od lat, a znam je z „Pamiątki Pierwszej Komunii Świętej” z 1936 roku – diecezja katowicka. Są one dużo krótsze niż pisze to we wcześniejszym poście Chodad. Czy już wtedy wypaczano różaniec?
  2. Czy dodawanie po każdej dziesiątce wezwania „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…” sprzeciwia się tradycji różańcowej?
  3. Czy dodawanie po każdym Ojcze nasz (rozpoczynającym każdą dziesiątkę) „Który żyjesz i królujesz…” sprzeciwia się również tradycji różańcowej?
  Proszę o odpowiedź, bo będzie ona bardzo istotna dla mojej dalszej praktyki różańcowej.

  Z Panem Bogiem – Ewa

  • Gwoli uzupełnienia: te „dopowiedzenia” mam zarówno w wersji polskiej, jaki łacińskiej, co do tej pory utwierdzało mnie w przekonaniu, że jest to wersja premodernistyczna.

 3. wyczuwam w tym wpisie oburzenie zmianami wprowadzanymi przez RVM…
  zwróćcie tylko proszę uwagę – co sami piszecie – że RVM _proponuje_, _zaprasza_, ewentualnie _sugeruje_ i _można_
  czyli nie ma tam nigdzie _nakazuje_, _przymusza_ ani nic takiego…

  a jeśli chodzi o „dopowiedzenia” – w wersji, z jaką ja się kiedyś spotkałem, wyglądały one mniej więcej tak: „…owoc żywota Twojego Jezus, który uniżył samego siebie, przystępując do chrztu janowego razem z grzesznikami”, lub „… owoc żywota Twojego Jezus, na którego Ojciec wskazał przy chrzcie jako Swego Syna Umiłowanego…” – w każdym razie chodziło w nich o rozważanie i głębsze zrozumienie danej tajemnicy różańca…

 4. Po co zmieniać to, czego sama Maryja nauczyła, a Anioł z Fatimy dopowiedział?
  Modlitwa jest tak prosta, że małe dzieci z Fatimy podjęły ją bez trudu. Niech tak zostanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *