Architektura cerkiewna – 1

Tomaszów Lubelski, Bełżec, Wola Wielka

Tomaszów Lubelski

Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy wybudowana w latach 1993-1890 (wg niektórych źródeł, budowę ukończono dopiero w 1902 r.), wzniesiona w pobliżu rynku w stylu bizantyńsko-ruskim w miejscu wcześniejszej.

Cerkiew jest murowana, trójdzielna z kopułą nad nawą i czterema wieżyczkami imitującymi kopułki z kokosznikami wokół hełmów.

Wewnątrz znajdują się malowidła ścienne z I połowy XX wieku oraz ikonostas, który wykonał mistrz Kuźma Morozow. Najcenniejsza ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzi z XVII wieku. Po II wojnie światowej cerkiew zamknięto, świątynia uległa zniszczeniu i dewastacji. W 1982 roku reaktywowano parafię prawosławną i pomału (liczy niewielu wiernych) odnawia cerkiew.

Główne święta to święto patrona św. Mikołaja obchodzone 22 maja i 19 grudnia oraz święto Chrztu Pańskiego obchodzone 19 stycznia i zwane „Jordanem”.

Dawna plebania prawosławna, tzw. „popówka”, to budynek wzniesiony w I połowie XIX wieku, gruntownie przebudowany w 1951 roku. Murowana, z dachem naczółkowym.

DSC02327 Tomaszow Lubelski cerkiew prawoslawna sw. Mikolaja

 

Bełżec

Drewniana cerkiew grecko-katolicka św. Bazylego Wielkiego z 1756 roku. Cerkiew zbudowana jest z bali sosnowych w tradycyjnym trójdzielnym układzie: prezbiterium, nawa główna i babiniec. Przykryta jest dachem dwuspadowym z jedną kopułą z latarnią.

W 1947 roku cerkiew przestała pełnić swoje funkcje liturgiczne.

DSC02440 Belzec cerkiew sw. Bazylego

 

Wola Wielka

Cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki NMP. Wzniesiona w 1755r. z drewna sosnowego w konstrukcji zrębowej, trójdzielna, pomieszczenia są prostokątne. Nawa przykryta jest kopułą, zwieńczona latarnią. Wewnątrz zachował się wystrój cerkwi z XVIII – XIX w. i początku XX w. Wystawił ją wójt wsi Bazylii Szcziry przy pomocy włościan. Obecnie świątynią opiekują się mieszkańcy wsi przy pomocy Fundacji Pro Academia Narolense.

DSC02548 Wola Wielka