Św. Pius X, papież

Wszystko odnowić w Chrystusie”. Taka była dewiza papieża Piusa X czyli Józefa Melchiora Sarto.
papiez_Pius_XJest on ostatnim kanonizowanym papieżem. Zasiadał na Stolicy Piotrowej od 1903 do 1914 roku. Prowadził wzorowe życie, jako człowiek, kapłan i dostojnik Kościoła a przede wszystkim doskonale sprawował urząd papieża. To było w dużej mierze powodem wyniesienia na ołtarze.
Św. Pius X jest odnowicielem muzyki kościelnej. Przywrócił Kościołowi jego muzykę – chorał gregoriański. W ogłoszonym motu proprio o muzyce kościelnej zaleca, aby śpiew był dominującą formą, muzyka instrumentalna nie powinna przytłumiać ani zastępować śpiewu. W dokumencie tym zawarte są trzy prośby:

– aby biskupi ustanawiali w swoich diecezjach komisje do czuwania nad należytym wykonywaniem muzyki kościelnej,
– w seminariach klerycy mają być kształceni w tym kierunku,
– pomnażać szkoły śpiewu, zakładać je nawet w wioskach o ile warunki na to pozwolą.

Św. Pius X zlecił wydanie ksiąg liturgicznych zawierających nuty, aby rozpowszechnić muzykę kościelną i śpiew gregoriański.
W roku 1905 ogłoszony został dekret „O codziennym przyjmowaniu Eucharystii”. Do tamtego czasu wierni przystępowali do Najświętszego Sakramentu zaledwie kilka razy w roku. Papież zalecał, aby komunia przyjmowana była nawet każdego dnia, gdy jesteśmy w zakonie, uczestniczymy w rekolekcjach lub bierzemy udział w misjach parafialnych. Na tamte czasy była to wielka zmiana. W odniesieniu do przyjmowania przez dzieci pierwszej Komunii, św. Pius X określił, że jeśli dziecko może rozróżnić Chleb Eucharystyczny od chleba materialnego oraz może zbliżyć się z nabożeństwem do ołtarza, jest to wystarczające do udzielenia pierwszej Komunii św. Określono, że jest to w okolicach dziewiątego roku życia.
Papież Pius X widział zagrożenia dla ludzi i Kościoła w panoszącym się od początków XX wieku moderniźmie. Potępił tę herezję i podjął z nią pełną determinacji walkę. Najważniejszym i największym dokumentem przygotowanym i ogłoszonym przez św. Piusa X była encyklika Pascendi Dominici gregis z 8 września 1907 r. W dokumencie tym jasno i wyraźnie przedstawione są założenia i tezy modernizmu: agnostycyzm, który odrzucał możliwość rozumowego poznania Boga, immanentyzm życiowy, zakładający, że Bóg nie jest Kimś obiektywnym, ale jedynie wytworem ludzkich potrzeb – każdy w zależności od potrzeb i sytuacji życiowej może stworzyć własny obraz Boga, i wreszcie ewolucjonizm, który zakłada, że religia zmienia się wraz z człowiekiem i odrzuca niezmienne dogmaty.
Encyklika była poprzedzona wydaniem dekretu Kongregacji Św. Oficjum, który potępił 65 błędnych zdań, zacytowanych z książek lub artykułów modernistów. Oto niektóre ze wskazanych błędów:
Błędne zdanie (nr 9): Ci, którzy wierzą, że Bóg jest rzeczywiście autorem Pisma Świętego, wykazują zbytnią naiwność lub brak wiedzy.
Błędne zdanie (nr 22): Dogmaty podawane przez Kościół, jako objawione nie są prawdami pochodzenia Boskiego, ale są swego rodzaju interpretacją faktów religijnych, którą umysł ludzki wypracował sobie z dużym wysiłkiem.
Błędne zdanie (nr 38): Nauka o Odkupieńczej śmierci Chrystusa nie jest nauką ewangeliczną, ale jedynie nauką św. Pawła.
Błędne zdanie (nr 57): Kościół okazuje się być wrogiem postępu nauk przyrodniczych i teologicznych. 

Było to rozwinięcie tzw. Syllabusa Błędów papieża Piusa IX potępiającego idee wolności religijnej, rozdziału państwa od Kościoła, socjalizm, komunizm, tajne stowarzyszenia, towarzystwa biblijne i liberalne towarzystwa duchownych.
Papież dawał środki zaradcze do walki z tą herezją. Pierwszym było odnowienie nauki filozofii św. Tomasza z Akwinu i uczynienie jej podstawą w nauczaniu seminaryjnym. Przysięga antymodernistyczna miała być obowiązkowo wygłaszana przez wszystkich księży i biskupów przed uzyskaniem święceń oraz przez nauczycieli religii i profesorów w seminariach duchownych.
Św. Pius X był inicjatorem kodyfikacji prawa kościelnego. Istniejące zbiory praw kościelnych były rozproszone jak i częściowo nieaktualne z powodu upływu czasu. Ogłoszenie katechizmu nastąpiło za pontyfikatu następcy, papieża Benedykta XV. Jest znane, jako katechizm kardynała Gaspariego gdyż to on kierował całością prac.
Papież zachęcał do badania Pisma św. zakładając w Rzymie Papieski Instytut Biblijny. Pius X był prekursorem Akcji Katolickiej. W seminariach oprócz teologii dogmatycznej i moralnej wprowadził studia biblijne, historię Kościoła i ekonomię społeczną. Napisał i wydał, używany dla swej jasności i prostoty, katechizm w pytaniach i odpowiedziach.

Św. Pius X jest patronem Bractwa Kapłańskiego, które znane jest z przywiązania do Tradycji Katolickiej w swoim nauczaniu i działaniu.papiez_sw_Pius_X
Wiele uczynił dla Polski i Polaków, mimo iż kraj nasz był pod zaborami, a państwo polskie nie istniało na politycznej mapie świata. Do najważniejszych należy: wyniesienie do godności bazyliki świątyni jasnogórskiej i ustanowienie dnia 26 sierpnia uroczystością Matki Boskiej Częstochowskiej, zezwolenie na wpisanie na stałe do Litanii Loretańskiej wezwania „Królowo Korony Polskiej”, przekazanie na Jasną Górę drogocennej korony nałożonej na Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, doprowadzenie do koronacji wielu innych polskich obrazów Matki Bożej, m.in. w Dzikowie, Lwowie, Krakowie i Sulisławicach, kanonizacja śląskiego jezuity Melchiora Grodzieckiego, mianowanie pierwszych polskich biskupów dla Polonii amerykańskiej, założenie w Rzymie hospicjum dla polskich studentów.

Naczelny serwisu DziennikParafialny.pl napisał: „Przykład św. Piusa X może uczyć:
miłości do Najświętszej Eucharystii objawiającej się przede wszystkim w częstym przystępowaniu do niej,
miłości do Kościoła świętego i tego, że jest jeden prawdziwy Kościół, jedna prawdziwa wiara.
– tego, że słabości nie decydują o ostatecznej ocenie człowieka. Wiadomo, że Pius X palił papierosy. To nie przeszkodziło jego następcy w ogłoszeniu go świętym. Można mieć pewne słabości, a jednocześnie wychodzić poza to i działać rzeczy wielkie”. 

PIERWOTNIE TEKST  ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W MIESIĘCZNIKU „MISERICORDIA” SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Ww WRZEŚNIU 2012 ROKU.