Słopanowo

SŁOPANOWO – wieś położona ok. 2,5 km na płd. od Obrzycka, przy drodze do Szamotuł, licząca ok. 400 mieszkańców.
Najstarsza miejscowość gminy wzmiankowana po raz pierwszy w 1218 r. jako własność cystersów z Łękna. Później w rękach szlacheckich, m.in. w XVII w. Kąsinowskich, a od XIX w. do 1939 r. Tumów.
Pozostałością po dawnych właścicielach miejscowości jest park podworski z XIX w.
Na szczególną uwagę w Słopanowie zasługuje jednak niewielki, drewniany kościół parafialny p.w. św. Mikołaja – jedyny tego rodzaju zabytek na terenie Ziemi Szamotulskiej. Wzniesiono go w latach 1695-1699 z fundacji ówczesnego właściciela wsi – sędziego wałeckiego Jana Kąsinowskiego. Zbudowany na rzucie kwadratu z częściowo wtopioną w korpus od strony zachodniej wieżą, nakrytą baniastym hełmem rybią łuską oraz latarnią. Zarówno nawa, jak i wieża pokryta jest gontem.
Wewnątrz kościoła zachowała się oryginalna późnorenesansowa i barokowa polichromia wykonana farbami klejowymi z okresu jego budowy, odnowiona na początku lat dziewięćdziesiątych. Na ścianach i stropie kościoła przedstawiono m.in. sceny z życia patrona kościoła św. Mikołaja oraz Matki Boskiej, św. Wawrzyńca i św. Stanisława. Uwagę zwiedzających przyciąga jednak malowidło satyryczne umieszczone na stropie chóru przedstawiające diabła trzymającego za kołnierz nieuczciwą karczmarkę. Obok na wołowej skórze umieszczone są jej liczne grzechy. Wewnątrz kościoła warto również zwrócić uwagę na belkę tęczową z krucyfiksem i figurami św. Jana z XVII w. oraz późnogotycką M.B.Bolesnej z XVI w.
ze strony http://www.obrzycko.pl/
Aby obejrzeć wnętrze kościoła, trzeba przyjechać na niedzielną mszę o 9.15 lub poprosić o otwarcie opiekuna świątyni, pana Andrzeja Klapę (Słopanowo 15).

Inne atrakcje:

  • drewniany kościół parafialny z końca XVII w. z polichromią z XVII w.
  • figura przydrożna z połowy XVIII w.
  • podworski park krajobrazowy z końca XVIII w.
  • stanowisko archeologiczne 1 km NW od wsi: ślady osady zamieszkałej od epoki brązu po wczesne średniowiecze